Plan zajęć

dr inż. Zygmunt Jocz

(Ż) Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Wydział Mechaniczny

Z.Jocz@iizp.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć