Plan zajęć

mgr Jacek Sajnóg

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Zielonogórski

j.sajnog@swfs.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Wychowanie fizyczne 11MALAR-SP D
    Wychowanie fizyczne 11SW-SP D
    Wychowanie fizyczne (WLiNoZ)   20 A-13 D
    Wychowanie fizyczne (Erasmus)   20 A-13 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Wychowanie fizyczne 11MALAR-SP
  Nr     Wychowanie fizyczne 11SW-SP
  Nr     Wychowanie fizyczne (Erasmus)   20 A-13
  Nr     Wychowanie fizyczne (WLiNoZ)   20 A-13