Plan zajęć

dr inż. Janusz Jabłoński

Zakład Zastosowań Informatyki
Instytut Matematyki

J.Jablonski@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 31ID-SP/B 112 A-29 2022-01-24
16:15 17:45 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29 2022-01-24
18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 202 A-29 2022-01-24
S2
Wtorek
12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP 210 A-29 2022-01-25
12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP 202 A-29 2022-02-01; 2022-02-15
14:30 16:00 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29 2022-01-25
Środa
09:15 10:45 Inżynieria oprogramowania 11ID-SD/SN; 11IiE-SD/A 205 A-29 2022-01-26
09:15 10:45 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29 2022-02-02
09:15 10:45 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29 2022-02-23
II termin
11:15 12:45 Seminarium naukowe   210 A-29 2022-01-26
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
Czwartek
12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania 2 21IiE-SD/SI 213 A-29 2022-01-27
12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania 2 21IiE-SD/SI 2022-02-03; 2022-02-17
14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP/A; 31ID-SP/BA; 31ID-SP/DJ; 31ID-SP/UA 205 A-29 2022-01-27
16:15 17:40 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP/A; 31ID-SP/BA; 31ID-SP/DJ; 31ID-SP/UA 205 A-29 2022-01-27
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-24 Po 11:00 12:30 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 31ID-SP/B 112 A-29
2022-01-24 Po 16:15 17:45 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29
2022-01-24 Po 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe 1 31IiE-SP 202 A-29
S2
2022-01-25 Wt 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP 210 A-29
2022-01-25 Wt 14:30 16:00 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29
2022-01-26 Śr 09:15 10:45 Inżynieria oprogramowania 11ID-SD/SN; 11IiE-SD/A 205 A-29
2022-01-26 Śr 11:15 12:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-01-26 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-27 Cz 12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania 2 21IiE-SD/SI 213 A-29
2022-01-27 Cz 14:30 16:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP/A; 31ID-SP/BA; 31ID-SP/DJ; 31ID-SP/UA 205 A-29
2022-01-27 Cz 16:15 17:40 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP/A; 31ID-SP/BA; 31ID-SP/DJ; 31ID-SP/UA 205 A-29
2022-02-01 Wt 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP 202 A-29
2022-02-02 Śr 09:15 10:45 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29
2022-02-03 Cz 12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania 2 21IiE-SD/SI
2022-02-15 Wt 12:45 14:15 Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych 21MAT-SD/UA; 31ID-SP 202 A-29
2022-02-17 Cz 12:45 14:15 Inżynieria oprogramowania 2 21IiE-SD/SI
2022-02-23 Śr 09:15 10:45 Systemy baz danych 2 31MAT-SP/KK; 31MAT-SP/PK; 31MAT-SP/SW 118 A-29
II termin