Plan zajęć

dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

k.lasinski@iimb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe III 25BHP-SD D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Seminarium dyplomowe III 25BHP-SD