Plan zajęć

dr Maciej Niedziela

Pracownia Zastosowań Matematyki
Instytut Matematyki

M.Niedziela@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:00 10:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP; 31IiE-SP/AB+SI 207 A-29 2022-01-31
09:00 10:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP; 31IiE-SP/AB+SI 207 A-29 2022-02-21
Egzamin poprawkowy
Wtorek
07:40 09:10 Metody i narzędzia przetwarzania danych w R 11ID-SD/MAD; 11ID-SD/W 112 A-29 2022-01-25
09:15 10:45 Metody i narzędzia przetwarzania danych w R 11ID-SD/MAD; 11ID-SD/W 112 A-29 2022-01-25
Środa
07:30 09:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP; 31IiE-SP/AB+SI 204 A-29 2022-01-26
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   2022-01-26
11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ   2022-01-26
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
14:01 15:30 ERASMUS 11IiE-SP-Erasmus 219 A-29 2022-01-26
Czwartek
07:40 09:10 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP/B 211 A-29 2022-01-27
09:15 10:45 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP/A; 31IiE-SP/AB+SI 211 A-29 2022-01-27
11:15 13:00 Seminarium Pracowni Zastosowań Matematyki   219 A-29 2022-01-27
14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP/B 211 A-29 2022-01-27
18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 202 A-29 2022-01-27
S1
Piątek
16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 217 A-29 2022-01-28
S1
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-25 Wt 07:40 09:10 Metody i narzędzia przetwarzania danych w R 11ID-SD/MAD; 11ID-SD/W 112 A-29
2022-01-25 Wt 09:15 10:45 Metody i narzędzia przetwarzania danych w R 11ID-SD/MAD; 11ID-SD/W 112 A-29
2022-01-26 Śr 07:30 09:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP; 31IiE-SP/AB+SI 204 A-29
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny  
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-01-26 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 14:01 15:30 ERASMUS 11IiE-SP-Erasmus 219 A-29
2022-01-27 Cz 07:40 09:10 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP/B 211 A-29
2022-01-27 Cz 09:15 10:45 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP/A; 31IiE-SP/AB+SI 211 A-29
2022-01-27 Cz 11:15 13:00 Seminarium Pracowni Zastosowań Matematyki   219 A-29
2022-01-27 Cz 14:30 16:00 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP/B 211 A-29
2022-01-27 Cz 18:00 19:30 Seminarium specjalistyczne 2 21MAT-SD 202 A-29
S1
2022-01-28 Pi 16:15 19:30 Seminarium dyplomowe 2 21MAT-SD 217 A-29
S1
2022-01-31 Po 09:00 10:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP; 31IiE-SP/AB+SI 207 A-29
2022-02-21 Po 09:00 10:30 Metody numeryczne w języku Python 21ID-SP; 31IiE-SP/AB+SI 207 A-29
Egzamin poprawkowy