Plan zajęć

mgr inż. Roman Rekut

Pracownia Administratorów Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Uniwersytet Zielonogórski

R.Rekut@ck.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć