Plan zajęć

dr Grażyna Biczysko

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

g.biczysko@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I 11PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21 D
09:45 11:15 Podstawy wychowania fizycznego I 12PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21 D
11:30 13:00 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21 D
Środa
08:15 10:30 Lekkoatletyka 11WF-SD 22/23 TP 2023-06-14
Stadion ul. Sulechowska
11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8 D
13:05 14:05 Konsultacje   103 A-13 D
Czwartek
08:00 10:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/1 D
Hala i stadion ul. Sulechowska
10:20 12:35 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/2 D
Hala i stadion ul. Sulechowska
12:45 14:10 Lekkoatletyka 11WF-SD 22/23 TP 103 A-13 2023-06-15
Sobota
08:00 10:15 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.1 13 A-21; 3 A-21 2023-06-17
10:30 12:45 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.2 13 A-21; 3 A-21 2023-06-17
Niedziela
08:00 10:15 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.2 13 A-21; 3 A-21 2023-06-18
10:15 13:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-NP 22/23 20 A-13 2023-06-04
Stadion ul. Sulechowska
10:30 12:45 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.1 13 A-21; 3 A-21 2023-06-18
Nieregularne
    Obóz sportowy letni 11WF-SP 22/23/C D
    Obóz sportowy letni 11WF-NP 22/23 WNB_WF_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 10:15 13:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-NP 22/23 20 A-13
Stadion ul. Sulechowska
2023-06-06 Wt 08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I 11PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-06 Wt 09:45 11:15 Podstawy wychowania fizycznego I 12PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-06 Wt 11:30 13:00 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-07 Śr 08:00 10:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/1
Hala i stadion ul. Sulechowska
2023-06-07 Śr 10:20 12:35 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/2
Hala i stadion ul. Sulechowska
2023-06-13 Wt 08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I 11PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-13 Wt 09:45 11:15 Podstawy wychowania fizycznego I 12PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-14 Śr 08:15 10:30 Lekkoatletyka 11WF-SD 22/23 TP
Stadion ul. Sulechowska
2023-06-14 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8
2023-06-14 Śr 13:05 14:05 Konsultacje   103 A-13
2023-06-15 Cz 08:00 10:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/1
Hala i stadion ul. Sulechowska
2023-06-15 Cz 10:20 12:35 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/2
Hala i stadion ul. Sulechowska
2023-06-15 Cz 12:45 14:10 Lekkoatletyka 11WF-SD 22/23 TP 103 A-13
2023-06-17 So 08:00 10:15 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.1 13 A-21; 3 A-21
2023-06-17 So 10:30 12:45 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.2 13 A-21; 3 A-21
2023-06-18 Ni 08:00 10:15 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.2 13 A-21; 3 A-21
2023-06-18 Ni 10:30 12:45 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMN/kon.1 13 A-21; 3 A-21
2023-06-20 Wt 08:00 09:30 Podstawy wychowania fizycznego I 11PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-20 Wt 09:45 11:15 Podstawy wychowania fizycznego I 12PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Metodyka wychowania fizycznego I 31PPiW-JMS 13 A-21; 3 A-21
2023-06-21 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8
2023-06-21 Śr 13:05 14:05 Konsultacje   103 A-13
2023-06-22 Cz 08:00 10:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/1
Hala i stadion ul. Sulechowska
2023-06-22 Cz 10:20 12:35 Teoria i metodyka lekkiej atletyki 11WF-SP 22/23/2
Hala i stadion ul. Sulechowska
  Nr     Obóz sportowy letni 11WF-NP 22/23
  Nr     Obóz sportowy letni 11WF-SP 22/23/C