Plan zajęć

dr inż. Artur Juszczyk

Zakład Dróg, Mostów i Kolei
Instytut Budownictwa

a.juszczyk@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
11:00 12:30 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP 12 A-8 D
12:00 15:00 REZERWACJA   215 A-8 2023-06-28
Wręczenie uprawnień budowlanych LOIIB
12:45 14:10 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP/A 12 A-8 2023-06-14
12:45 14:20 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP/B 12 A-8 2023-06-21
15:51 19:00 REZERWACJA   215 A-8 D
szkolenie / Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Sobota
09:15 10:45 Drogi i ulice 10BUD-DiM-ND 12 A-8 2023-06-17
11:00 12:30 Metody komputerowe w projektowaniu dróg i mostów 10BUD-DiM-ND 315 A-8 2023-06-17
12:45 14:15 Metody komputerowe w projektowaniu dróg i mostów 10BUD-DiM-ND/A 315 A-8 2023-06-17
14:30 16:00 Mosty betonowe 10BUD-DiM-ND 12 A-8 2023-06-17
16:10 16:55 Drogi i ulice 10BUD-DiM-ND/A 12 A-8 2023-06-17
17:05 17:50 Mosty betonowe 10BUD-DiM-ND 12 A-8 2023-06-17
Niedziela
09:15 10:45 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 23 A-8 WBAiIŚ_N
10:55 11:40 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 12 A-8 2023-06-18
11:00 12:30 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 23 A-8 2023-06-04
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 22BUD-TiOB-ND/A WBAiIŚ_N
    Seminarium dyplomowe 22BUD-TiOB-ND/B WBAiIŚ_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 23 A-8
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 23 A-8
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-14 Śr 11:00 12:30 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP 12 A-8
2023-06-14 Śr 12:45 14:10 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP/A 12 A-8
2023-06-14 Śr 15:51 19:00 REZERWACJA   215 A-8
szkolenie / Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
2023-06-17 So 09:15 10:45 Drogi i ulice 10BUD-DiM-ND 12 A-8
2023-06-17 So 11:00 12:30 Metody komputerowe w projektowaniu dróg i mostów 10BUD-DiM-ND 315 A-8
2023-06-17 So 12:45 14:15 Metody komputerowe w projektowaniu dróg i mostów 10BUD-DiM-ND/A 315 A-8
2023-06-17 So 14:30 16:00 Mosty betonowe 10BUD-DiM-ND 12 A-8
2023-06-17 So 16:10 16:55 Drogi i ulice 10BUD-DiM-ND/A 12 A-8
2023-06-17 So 17:05 17:50 Mosty betonowe 10BUD-DiM-ND 12 A-8
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 23 A-8
2023-06-18 Ni 10:55 11:40 Drogi i ulice - podstawy 21BUD-NP 12 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-21 Śr 11:00 12:30 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP 12 A-8
2023-06-21 Śr 12:45 14:20 Drogi i ulice - podstawy 20BUD-SP/B 12 A-8
2023-06-21 Śr 15:51 19:00 REZERWACJA   215 A-8
szkolenie / Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
2023-06-28 Śr 12:00 15:00 REZERWACJA   215 A-8
Wręczenie uprawnień budowlanych LOIIB
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 22BUD-TiOB-ND/A
  Nr     Seminarium dyplomowe 22BUD-TiOB-ND/B