Plan zajęć

prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ

Katedra Botaniki i Ekologii
Instytut Nauk Biologicznych

g.iszkulo@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Czwartek
15:55 16:55 Rośliny i grzyby w biotechnologii 11BT-MA-SD 22/23 115 A-8 2023-02-02; 2023-02-23
17:00 18:00 Botanika ogólna 11B-SP 22/23 115 A-8 2023-02-02; 2023-02-23
18:05 19:05 Podstawy biologii 11BT-SP 22/23 115 A-8 2023-02-02; 2023-02-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-02 Cz 15:55 16:55 Rośliny i grzyby w biotechnologii 11BT-MA-SD 22/23 115 A-8
2023-02-02 Cz 17:00 18:00 Botanika ogólna 11B-SP 22/23 115 A-8
2023-02-02 Cz 18:05 19:05 Podstawy biologii 11BT-SP 22/23 115 A-8
2023-02-23 Cz 15:55 16:55 Rośliny i grzyby w biotechnologii 11BT-MA-SD 22/23 115 A-8
2023-02-23 Cz 17:00 18:00 Botanika ogólna 11B-SP 22/23 115 A-8
2023-02-23 Cz 18:05 19:05 Podstawy biologii 11BT-SP 22/23 115 A-8