Plan zajęć

dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ

Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
Instytut Nauk Medycznych

m.salagierski@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć