Plan zajęć

dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

e.vrublevskiy@wlnz.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć