Plan zajęć

dr Mateusz Rynkiewicz

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

m.rynkiewicz@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:25 11:55 Antropomotoryka 31WF-SP 21/22 Pływ.; 31WF-SP 21/22 Siatka 221/221a A-8 2024-09-09
12:00 13:00 Teoria sportu 11S-SP 23/24 103 A-13 2024-09-09
Wtorek
12:00 13:00 Teoria sportu 31WF-SP 21/22 Pływ.; 31WF-SP 21/22 Siatka 103 A-13 2024-09-10
Środa
13:00 14:00 Teoria wychowania fizycznego 31WF-SP 21/22 Pływ.; 31WF-SP 21/22 Siatka 221/221a A-8 2024-09-11
Nieregularne
    Obóz sportowy letni - gry terenowe i rekreacyjne 11S-SP 23/24/B D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2024-09-09 Po 11:25 11:55 Antropomotoryka 31WF-SP 21/22 Pływ.; 31WF-SP 21/22 Siatka 221/221a A-8
2024-09-09 Po 12:00 13:00 Teoria sportu 11S-SP 23/24 103 A-13
2024-09-10 Wt 12:00 13:00 Teoria sportu 31WF-SP 21/22 Pływ.; 31WF-SP 21/22 Siatka 103 A-13
2024-09-11 Śr 13:00 14:00 Teoria wychowania fizycznego 31WF-SP 21/22 Pływ.; 31WF-SP 21/22 Siatka 221/221a A-8
  Nr     Obóz sportowy letni - gry terenowe i rekreacyjne 11S-SP 23/24/B