Plan zajęć

dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

Katedra Organizacji Administracji Publicznej
Instytut Nauk Prawnych

b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
07:30 09:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AO-SD 004 A-41 2022-01-26
09:15 10:45 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AO-SD 004 A-41 2022-01-26
11:00 12:30 Nauka administracji 11ADM-SP 010 A-41 2022-01-26
12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I 31ADM-SP 010 A-41 2022-01-26
12:55 14:25 Seminarium magisterskie I 41PR-SM; 42PR-SM; 43PR-SM; 44PR-SM 010 A-41 2022-01-26
Niedziela
07:30 09:00 Nauka administracji 12ADM-NP 204 A-41 2022-01-23
09:15 10:45 Nauka administracji 11ADM-NP 204 A-41 2022-01-23
14:55 15:55 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AS-ND; 22ADM-SP-ND 010 A-41 2022-01-23
16:00 17:55 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AS-ND; 22ADM-SP-ND 010 A-41 2022-01-23
18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I 31ADM-NP 105 A-41 2022-01-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-23 Ni 07:30 09:00 Nauka administracji 12ADM-NP 204 A-41
2022-01-23 Ni 09:15 10:45 Nauka administracji 11ADM-NP 204 A-41
2022-01-23 Ni 14:55 15:55 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AS-ND; 22ADM-SP-ND 010 A-41
2022-01-23 Ni 16:00 17:55 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AS-ND; 22ADM-SP-ND 010 A-41
2022-01-23 Ni 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I 31ADM-NP 105 A-41
2022-01-26 Śr 07:30 09:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AO-SD 004 A-41
2022-01-26 Śr 09:15 10:45 Zarządzanie zasobami ludzkimi 21ADM-AO-SD 004 A-41
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Nauka administracji 11ADM-SP 010 A-41
2022-01-26 Śr 12:55 14:25 Seminarium dyplomowe I 31ADM-SP 010 A-41
2022-01-26 Śr 12:55 14:25 Seminarium magisterskie I 41PR-SM; 42PR-SM; 43PR-SM; 44PR-SM 010 A-41