Plan zajęć

dr Krzysztof Zajdel

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Instytut Pedagogiki

k.zajdel@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP 425 A-16 DN
12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16 D
13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16 D
15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16 D
16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16 D
Środa
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP   D
Sobota
10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 425 A-16 2023-04-15
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 425 A-16 2023-04-15
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 425 A-16 2023-04-22
15:30 17:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2023-04-15
15:30 17:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 425 A-16 2023-04-22
18:00 20:15 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2023-04-22
18:00 20:15 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2023-04-15
Niedziela
09:40 10:25 Konsultacje   401 a A-16 2023-04-16; 2023-04-23
10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 425 A-16 2023-04-16
10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 341 A-16 2023-04-23
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 341 A-16 2023-04-23
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 425 A-16 2023-04-16
15:30 17:45 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2023-04-16
15:30 17:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 341 A-16 2023-04-23
18:00 20:15 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 341 A-16 2023-04-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-03 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-03 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-04-03 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-03 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-03 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-05 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-12 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-15 So 10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 425 A-16
2023-04-15 So 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 425 A-16
2023-04-15 So 15:30 17:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2023-04-15 So 18:00 20:15 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2023-04-16 Ni 09:40 10:25 Konsultacje   401 a A-16
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 425 A-16
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 425 A-16
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2023-04-17 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-17 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-04-17 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-17 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-17 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-19 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-04-22 So 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 425 A-16
2023-04-22 So 15:30 17:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 425 A-16
2023-04-22 So 18:00 20:15 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2023-04-23 Ni 09:40 10:25 Konsultacje   401 a A-16
2023-04-23 Ni 10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND 341 A-16
2023-04-23 Ni 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND 341 A-16
2023-04-23 Ni 15:30 17:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 341 A-16
2023-04-23 Ni 18:00 20:15 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP 341 A-16
2023-04-24 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-04-24 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-24 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-24 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-04-26 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-08 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-08 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-05-08 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-08 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-08 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-10 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-15 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-05-15 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-15 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-15 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-17 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-22 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-22 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-05-22 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-22 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-22 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-24 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-05-29 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-05-29 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-29 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-29 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-05-31 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-05 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-05 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-06-05 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-05 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-05 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-12 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-06-12 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-12 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-12 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-14 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP  
2023-06-19 Po 12:25 13:10 Konsultacje   425 A-16
2023-06-19 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-19 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-19 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2023-06-21 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy + Rada Dyscypliny IP