Plan zajęć

dr Krzysztof Zajdel

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Instytut Pedagogiki

k.zajdel@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16 D
09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16 DN
11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16 D
Wtorek
09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16 D
11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16 D
13:01 14:30 Konsultacje   D
15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16 D
16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16 D
Środa
08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD 419 A-16 DN
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy   D
15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16 DN
15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP 425 A-16 DP
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-05
08:00 10:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW 425 A-16 2021-12-12; 2022-01-09
10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16 2021-12-12; 2022-01-09
10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16 2022-01-30
10:30 12:45 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-05
10:30 12:45 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
10:30 12:45 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW 425 A-16 2022-01-23
13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16 2021-12-12; 2022-01-09; 2022-01-23
13:00 15:15 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-19; 2022-01-16
13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2022-01-30
13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-05
15:30 17:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16 2022-01-23
15:30 17:45 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2022-01-30
15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-05; 2022-01-16
15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-19
18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-05; 2022-01-16
18:00 20:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16 2021-12-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-05 Ni 08:00 10:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-05 Ni 15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-05 Ni 18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-06 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2021-12-07 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16
2021-12-07 Wt 13:01 14:30 Konsultacje  
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2021-12-07 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2021-12-08 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2021-12-08 Śr 15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2021-12-12 Ni 08:00 10:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW 425 A-16
2021-12-12 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2021-12-12 Ni 13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2021-12-13 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2021-12-13 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16
2021-12-14 Wt 13:01 14:30 Konsultacje  
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2021-12-14 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2021-12-15 Śr 08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD 419 A-16
2021-12-15 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2021-12-15 Śr 15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-19 Ni 13:00 15:15 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2021-12-20 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-03 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2022-01-03 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16
2022-01-04 Wt 13:01 14:30 Konsultacje  
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-04 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-05 Śr 08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD 419 A-16
2022-01-05 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2022-01-05 Śr 15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-09 Ni 08:00 10:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW 425 A-16
2022-01-09 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2022-01-09 Ni 13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2022-01-10 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-11 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16
2022-01-11 Wt 13:01 14:30 Konsultacje  
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-11 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-12 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2022-01-12 Śr 15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP 425 A-16
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2022-01-17 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2022-01-17 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16
2022-01-18 Wt 13:01 14:30 Konsultacje  
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-18 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-19 Śr 08:00 09:25 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce 11PED-POWiP-SD 419 A-16
2022-01-19 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2022-01-19 Śr 15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-23 Ni 10:30 12:45 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW 425 A-16
2022-01-23 Ni 13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 425 A-16
2022-01-24 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW 425 A-16
2022-01-25 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 425 A-16
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 425 A-16
2022-01-25 Wt 13:01 14:30 Konsultacje  
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-25 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP 425 A-16
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND 425 A-16
2022-01-30 Ni 13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP 425 A-16
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP 425 A-16