Plan zajęć

mgr Katarzyna Kijowska

Wydział Prawa i Administracji

k.kijowska@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
08:15 12:00 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-04
10:45 12:15 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-06-03
12:15 15:15 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-04
Niedziela
12:15 13:45 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-26
12:15 16:00 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-05
15:05 16:35 Pozaumowne i pozapracownicze stosunki pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-02-12
15:30 18:30 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-05-21
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-12 Ni 15:05 16:35 Pozaumowne i pozapracownicze stosunki pracy 11KiPwPiP 131 A-16
2023-03-04 So 08:15 12:00 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16
2023-03-04 So 12:15 15:15 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 11KiPwPiP 131 A-16
2023-03-05 Ni 12:15 16:00 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16
2023-03-26 Ni 12:15 13:45 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 11KiPwPiP 131 A-16
2023-05-21 Ni 15:30 18:30 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16
2023-06-03 So 10:45 12:15 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16