Plan zajęć

mgr Monika Chochół

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytet Zielonogórski

m.chochol@cptt.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć