Plan zajęć

dr Paweł Sikora

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
Instytut Nauk Prawnych

p.sikora@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Prawo cywilne cz. 1 II 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 2022-01-24
14:30 16:00 Ochrona własności intelektulanej 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 2022-01-24
Czwartek
07:30 08:55 Przedmiot do wyboru II - Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta 21ADM-AO-SD 004 A-41 2022-01-27
09:15 10:40 Tworzenie umów 21ADM-AO-SD 004 A-41 2022-01-27
11:00 12:30 Prawo cywilne część ogólna -kazuistyka 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 105 A-41 2022-01-27
12:45 14:15 Prawo cywilne część ogólna -kazuistyka 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 105 A-41 2022-01-27
14:30 16:00 Prawo cywilne cz. 2 II 31PR-SM 001 A-41 2022-01-27
16:15 17:45 Prawo cywilne cz. 2 II 32PR-SM 001 A-41 2022-01-27
18:00 19:30 Prawo cywilne cz. 2 II 33PR-SM 001 A-41 2022-01-27
Piątek
07:30 09:10 Prawo spadkowe - kazuistyka 31PR-SM; 32PR-SM; 33PR-SM 001 A-41 2022-01-28
09:15 10:55 Prawo spadkowe - kazuistyka 31PR-SM; 32PR-SM; 33PR-SM 001 A-41 2022-01-28
11:00 12:40 Ochrona własności intelektualnej - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 103 A-41 2022-01-28
14:00 17:00 Prawo cywilne cz. 1 II 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 104 A-41 2022-02-04
Sobota
10:00 11:30 Prawo cywilne cz. 2 II 31PR-NM 104 A-41 2022-02-05
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-24 Po 11:00 12:30 Prawo cywilne cz. 1 II 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM
2022-01-24 Po 14:30 16:00 Ochrona własności intelektulanej 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM
2022-01-27 Cz 07:30 08:55 Przedmiot do wyboru II - Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta 21ADM-AO-SD 004 A-41
2022-01-27 Cz 09:15 10:40 Tworzenie umów 21ADM-AO-SD 004 A-41
2022-01-27 Cz 11:00 12:30 Prawo cywilne część ogólna -kazuistyka 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 105 A-41
2022-01-27 Cz 12:45 14:15 Prawo cywilne część ogólna -kazuistyka 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 105 A-41
2022-01-27 Cz 14:30 16:00 Prawo cywilne cz. 2 II 31PR-SM 001 A-41
2022-01-27 Cz 16:15 17:45 Prawo cywilne cz. 2 II 32PR-SM 001 A-41
2022-01-27 Cz 18:00 19:30 Prawo cywilne cz. 2 II 33PR-SM 001 A-41
2022-01-28 Pi 07:30 09:10 Prawo spadkowe - kazuistyka 31PR-SM; 32PR-SM; 33PR-SM 001 A-41
2022-01-28 Pi 09:15 10:55 Prawo spadkowe - kazuistyka 31PR-SM; 32PR-SM; 33PR-SM 001 A-41
2022-01-28 Pi 11:00 12:40 Ochrona własności intelektualnej - kazuistyka 51PR-SM; 52PR-SM; 53PR-SM 103 A-41
2022-02-04 Pi 14:00 17:00 Prawo cywilne cz. 1 II 21PR-SM; 22PR-SM; 23PR-SM 104 A-41
2022-02-05 So 10:00 11:30 Prawo cywilne cz. 2 II 31PR-NM 104 A-41