Plan zajęć

dr n. med. Hanna Giezowska

Katedra Immunologii
Instytut Nauk o Zdrowiu

h.giezowska@cm.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
07:30 09:00 Immunologia 2LEK-JMS 20/21 2022-01-24
09:15 10:45 Immunologia 2LEK-JMN 20/21 2022-01-24
11:00 12:30 Konsultacje   2022-01-24
12:00 13:00 Egzamin - Immunologia 2LEK-JMN 20/21; 2LEK-JMS 20/21 1 A-29 2022-02-07
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-24 Po 07:30 09:00 Immunologia 2LEK-JMS 20/21
2022-01-24 Po 09:15 10:45 Immunologia 2LEK-JMN 20/21
2022-01-24 Po 11:00 12:30 Konsultacje  
2022-02-07 Po 12:00 13:00 Egzamin - Immunologia 2LEK-JMN 20/21; 2LEK-JMS 20/21 1 A-29