Plan zajęć

mgr Łukasz Szpilski

Wydział Prawa i Administracji

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
10:20 13:20 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza 11KiPwPiP 131 A-16 2023-02-11
13:25 16:25 Regulaminy w prawie pracy i dokumentacja pracownicza 11KiPwPiP 131 A-16 2023-02-11
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-11 So 10:20 13:20 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza 11KiPwPiP 131 A-16
2023-02-11 So 13:25 16:25 Regulaminy w prawie pracy i dokumentacja pracownicza 11KiPwPiP 131 A-16