Plan zajęć

dr Paweł Zapeński

Instytut Pedagogiki

p.zapenski@wns.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Niedziela
10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND 425 A-16 2023-06-04
13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP 425 A-16 WNS/N/Letni
15:16 16:30 Konsultacje   425 A-16 WNS/N/Letni
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND 425 A-16
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP 425 A-16
2023-06-04 Ni 15:16 16:30 Konsultacje   425 A-16
2023-06-18 Ni 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP 425 A-16
2023-06-18 Ni 15:16 16:30 Konsultacje   425 A-16