Plan zajęć

mgr inż. Elżbieta Sobierajska

Wydział Prawa i Administracji

e.sobierajska@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
09:00 10:30 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16 2023-06-03
09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16 2023-05-20
Niedziela
09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16 2023-04-23; 2023-05-21
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-23 Ni 09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16
2023-05-20 So 09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16
2023-05-21 Ni 09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16
2023-06-03 So 09:00 10:30 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16