Plan zajęć

dr Jarosław Flakowski

Katedra Polityki Regionalnej
Instytut Ekonomii i Finansów

j.flakowski@wez.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć