Plan zajęć

dr Tomasz Fetzki

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Instytut Pedagogiki

t.fetzki@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 36 A-16 2022-01-26
09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 36 A-16 2022-01-26
11:30 14:30 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
13:15 14:00 Konsultacje   2022-01-26
14:30 16:00 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 324 A-16 2022-01-26
16:10 17:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 324 A-16 2022-01-26
Czwartek
08:00 09:25 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS 419 A-16 2022-01-27
09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS 419 A-16 2022-01-27
11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS 419 A-16 2022-01-27
14:15 14:59 Konsultacje   2022-01-27
15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11WF-SD 21/22 207 A-29 2022-01-27
Sobota
08:00 10:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22 2022-01-29
10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP 419 A-16 2022-01-29
12:15 14:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22 2022-02-19; 2022-02-26
13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP 419 A-16 2022-01-29
15:00 17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22 2022-02-19
Niedziela
08:00 10:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22 2022-01-30
08:00 11:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22 2022-02-13
09:00 13:00 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22 2022-03-13
10:30 12:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22 2022-01-30
11:30 13:00 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22 2022-02-13
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-26 Śr 08:00 09:30 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.1 36 A-16
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-SP/lab.2 36 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 14:30 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 13:15 14:00 Konsultacje  
2022-01-26 Śr 14:30 16:00 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2022-01-26 Śr 16:10 17:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2022-01-27 Cz 08:00 09:25 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS 419 A-16
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych 31PSpecjalna-JMS 419 A-16
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych II 31PSpecjalna-JMS 419 A-16
2022-01-27 Cz 14:15 14:59 Konsultacje  
2022-01-27 Cz 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11WF-SD 21/22 207 A-29
2022-01-29 So 08:00 10:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22
2022-01-29 So 10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP 419 A-16
2022-01-29 So 13:00 15:15 Terapia pedagogiczna 31PED-POWiP-NP 419 A-16
2022-01-30 Ni 08:00 10:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22
2022-02-13 Ni 08:00 11:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22
2022-02-13 Ni 11:30 13:00 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22
2022-02-19 So 12:15 14:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22
2022-02-19 So 15:00 17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22
2022-02-26 So 12:15 14:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS--AUT 21/22
2022-03-13 Ni 09:00 13:00 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 21/22