Plan zajęć

dr Tomasz Fetzki

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Instytut Pedagogiki

t.fetzki@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:00 10:30 Dydaktyka specjalna 21PSpecjal-JMS 407 A-16 2023-02-15
II termin
10:31 12:00 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 419 A-16 2023-02-15
II termin
Czwartek
09:30 10:00 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 419 A-16 2023-02-02
11:30 13:00 Dydaktyka specjalna 21PSpecjal-JMS 425 A-16 2023-02-02
Sobota
12:00 13:29 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP 419 A-16 2023-02-04
13:30 15:00 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16 2023-02-18
13:30 17:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16 2023-02-04
15:15 19:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16 2023-02-18
17:00 18:30 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP 419 A-16 2023-02-18
II termin
Niedziela
09:00 10:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16 2023-02-05
10:45 14:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16 2023-02-05
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-02 Cz 09:30 10:00 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 419 A-16
2023-02-02 Cz 11:30 13:00 Dydaktyka specjalna 21PSpecjal-JMS 425 A-16
2023-02-04 So 12:00 13:29 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP 419 A-16
2023-02-04 So 13:30 17:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16
2023-02-05 Ni 09:00 10:30 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16
2023-02-05 Ni 10:45 14:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16
2023-02-15 Śr 09:00 10:30 Dydaktyka specjalna 21PSpecjal-JMS 407 A-16
II termin
2023-02-15 Śr 10:31 12:00 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-SP 419 A-16
II termin
2023-02-18 So 13:30 15:00 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16
2023-02-18 So 15:15 19:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP PS-EW 22/23 (I sem.) 229 A-16
2023-02-18 So 17:00 18:30 Niedostosowanie społeczne 11PED-POWiP-NP 419 A-16
II termin