Plan zajęć

dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

h.gula-kubiszewska@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 ARS 103 A-13 D
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 TP 103 A-13 D
12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 103 A-13 D
14:15 15:15 Konsultacje   06 A-13 D
Wtorek
09:45 12:00 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/B 00011 A-1 2023-06-06
09:45 12:00 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/B 103 A-13 DP
12:15 14:30 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/A 00011 A-1 2023-06-06
12:15 14:30 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/A 103 A-13 DP
Środa
11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-05 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 ARS 103 A-13
2023-06-05 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 TP 103 A-13
2023-06-05 Po 12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 103 A-13
2023-06-05 Po 14:15 15:15 Konsultacje   06 A-13
2023-06-06 Wt 09:45 12:00 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/B 00011 A-1
2023-06-06 Wt 12:15 14:30 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/A 00011 A-1
2023-06-12 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 ARS 103 A-13
2023-06-12 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 TP 103 A-13
2023-06-12 Po 12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 103 A-13
2023-06-12 Po 14:15 15:15 Konsultacje   06 A-13
2023-06-13 Wt 09:45 12:00 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/B 103 A-13
2023-06-13 Wt 12:15 14:30 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/A 103 A-13
2023-06-14 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8
2023-06-19 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 ARS 103 A-13
2023-06-19 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 21/22 TP 103 A-13
2023-06-19 Po 12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 103 A-13
2023-06-19 Po 14:15 15:15 Konsultacje   06 A-13
2023-06-20 Wt 09:45 12:00 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/B 103 A-13
2023-06-20 Wt 12:15 14:30 Metodyka wychowania fizycznego 21WF-SP 21/22/A 103 A-13
2023-06-21 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8