Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Marian Miłek

Instytut Inżynierii Środowiska

m.milek@wzs.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:15 10:45 Dyżur instytutowy   D
11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2 D
Sobota
08:00 13:00 Obrona EO2022/2023 2023-06-17
w Zielonej Górze
12:50 16:00 Seminarium dyplomowe EO2022/2023 2023-06-03
zajęcia w Sulechowie CEO
13:00 14:30 Historia i rozwój energetyki EO2022/2023 2023-04-15
zajęcia w Sulechowie CEO
14:40 16:10 Historia i rozwój energetyki EO2022/2023 2023-04-15
zajęcia w Sulechowie CEO
Niedziela
09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2 NST_WIEA_L
09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2 2023-04-16
11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12 WBAiIŚ_N
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne 21E-SPiE-ND(L) NST_WIEA_L
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-02 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-04-02 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-04-05 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-04-05 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-04-12 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-04-12 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-04-15 So 13:00 14:30 Historia i rozwój energetyki EO2022/2023
zajęcia w Sulechowie CEO
2023-04-15 So 14:40 16:10 Historia i rozwój energetyki EO2022/2023
zajęcia w Sulechowie CEO
2023-04-16 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-04-16 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-04-19 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-04-19 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-04-23 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-04-23 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-04-26 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-04-26 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-05-07 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-05-10 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-05-10 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-05-14 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-05-17 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-05-17 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-05-21 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-05-21 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-05-24 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-05-24 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-05-31 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-05-31 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-06-03 So 12:50 16:00 Seminarium dyplomowe EO2022/2023
zajęcia w Sulechowie CEO
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-06-14 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
2023-06-17 So 08:00 13:00 Obrona EO2022/2023
w Zielonej Górze
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Pomiary wielkości nieelektrycznych 11E-ND(L) 106 A-2
2023-06-18 Ni 11:00 12:30 Energetyka odnawialna I 21EN-NP 105 A-12
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Dyżur instytutowy  
2023-06-21 Śr 11:00 12:30 Teoria obwodów I 11E-SP 119 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 21E-SPiE-ND(L)