Plan zajęć

dr inż. Anna Gawrońska

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

a.gawronska@wzs.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Podstawy dietetyki D20S 104PK AS-54 2022-01-24
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
09:45 11:15 Podstawy dietetyki D20S 104PK AS-54 2022-01-24
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
11:30 13:00 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
13:15 14:45 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
15:00 16:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
16:45 18:15 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
Niedziela
08:00 12:50 Żywienienie człowieka chorego - dietetyka w wybranych chorobach wewnętrznych SPŻCzD II 3PK AS-54 2022-01-30
zajęcia w Kalsku
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Podstawy dietetyki D20S 104PK AS-54
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Podstawy dietetyki D20S 104PK AS-54
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 16:45 18:15 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S 104PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-30 Ni 08:00 12:50 Żywienienie człowieka chorego - dietetyka w wybranych chorobach wewnętrznych SPŻCzD II 3PK AS-54
zajęcia w Kalsku