Plan zajęć

dr Justyna Korycka - Korwek

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

j.korycka@wzs.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Piątek
08:00 09:00 Konsultacje   106PK AS-54 2022-01-28
11:30 13:00 Mikrobiologia żywności D10S 2022-01-28
zajęcia on -line
Sobota
08:00 19:45 Analiza instrumentalna i sensoryczna wina SP ENO-WIN I/A ENO-WIN 2022-01-29
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
Niedziela
08:00 09:30 Wprowadzenie do studiowania D10N 3PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku
08:00 19:45 Analiza instrumentalna i sensoryczna wina SP ENO-WIN I/B ENO-WIN 2022-01-30
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
09:40 11:10 Chemia żywności D20N/D20A 8LK AS-55 2022-01-23
zajęcia w Kalsku
11:20 12:50 Chemia żywności D20N 3PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku
13:20 14:50 Chemia żywności D20N/D20B 8LK AS-55 2022-01-23
zajęcia w Kalsku
15:00 16:30 Seminarium dyplomowe D40N 106PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
16:40 18:10 Seminarium dyplomowe D40N 106PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
18:20 19:50 Seminarium dyplomowe D40N 106PK AS-54 2022-01-23
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-23 Ni 08:00 09:30 Wprowadzenie do studiowania D10N 3PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-23 Ni 09:40 11:10 Chemia żywności D20N/D20A 8LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-23 Ni 11:20 12:50 Chemia żywności D20N 3PK AS-54
zajęcia w Kalsku
2022-01-23 Ni 13:20 14:50 Chemia żywności D20N/D20B 8LK AS-55
zajęcia w Kalsku
2022-01-23 Ni 15:00 16:30 Seminarium dyplomowe D40N 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni 16:40 18:10 Seminarium dyplomowe D40N 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku.
2022-01-23 Ni 18:20 19:50 Seminarium dyplomowe D40N 106PK AS-54
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku. W dniu 23.01.2022 zajęcia trwają 45 minut
2022-01-28 Pi 08:00 09:00 Konsultacje   106PK AS-54
2022-01-28 Pi 11:30 13:00 Mikrobiologia żywności D10S
zajęcia on -line
2022-01-29 So 08:00 19:45 Analiza instrumentalna i sensoryczna wina SP ENO-WIN I/A ENO-WIN
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
2022-01-30 Ni 08:00 19:45 Analiza instrumentalna i sensoryczna wina SP ENO-WIN I/B ENO-WIN
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122
zajęcia Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Kalsk 122