Plan zajęć

dr Andrzej Stec

Katedra Organizacji Administracji Publicznej
Instytut Nauk Prawnych

a.stec@wpa.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć