Plan zajęć

lek. med. Anna Derda-Kawka

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii
Instytut Nauk Medycznych

a.derda-kawka@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć