Plan zajęć

mgr inż. Marta Szpakowska

Wydział Prawa i Administracji

m.szpakowska@wpa.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć