Plan zajęć

mgr Karolina Włodkowska

Wydział Prawa i Administracji

k.wlodkowska@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
12:15 15:15 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16 2023-04-22; 2023-05-20
15:30 18:30 Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 11KiPwPiP 131 A-16 2023-04-22
Niedziela
12:15 15:15 Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 11KiPwPiP 131 A-16 2023-05-21
14:00 17:00 Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-26
15:30 18:30 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16 2023-04-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-03-26 Ni 14:00 17:00 Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 11KiPwPiP 131 A-16
2023-04-22 So 12:15 15:15 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16
2023-04-22 So 15:30 18:30 Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 11KiPwPiP 131 A-16
2023-04-23 Ni 15:30 18:30 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16
2023-05-20 So 12:15 15:15 Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pien. z ub. s 11KiPwPiP 131 A-16
2023-05-21 Ni 12:15 15:15 Zasady udzielania urlopów pracowniczych oraz uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem 11KiPwPiP 131 A-16