Plan zajęć

prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko

Katedra Pediatrii
Instytut Nauk Medycznych

j.ryzko@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć