Plan zajęć

mgr Zbigniew Suchecki

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Instytut Nauk o Zdrowiu

z.suchecki@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć