Plan zajęć

dr n. med. Mirosława Derach-Kuszczyńska

Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
Instytut Nauk Medycznych

m.derach-kuszczynska@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć