Plan zajęć

dr hab. inż. Ireneusz Ochmian

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć