Plan zajęć

mgr Andrzej Gonia

Wydział Prawa i Administracji

a.gonia@wpa.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć