Plan zajęć

dr Andżelina Łopińska

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
Instytut Nauk Biologicznych

a.lopinska@wzs.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:30 13:00 Biochemia D20S 2LK AS-55 2022-01-24
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku
13:15 14:45 Biochemia D20S 2LK AS-55 2022-01-24
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku
15:00 16:30 Biochemia D20S 7LK AS-55 2022-01-24
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku
16:45 18:15 Biochemia D20S 7LK AS-55 2022-01-24
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut.
zajęcia w Kalsku
Wtorek
08:00 09:35 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16 2022-01-25
09:40 11:15 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16 2022-01-25
11:25 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16 2022-01-25
13:10 14:45 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16 2022-01-25
15:00 16:35 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16 2022-01-25
Środa
15:30 17:00 IV LO projekt   206 A-8 2022-01-26
Czwartek
12:45 14:15 Podstawowe metody detekcji molekularnej 21B-SP 20/21-M 18 A-8 2022-01-27
Zmiana sali!
15:00 16:30 Podstawowe metody detekcji molekularnej 21B-SP 20/21-M 18 A-8 2022-01-27
Zmiana sali!
Piątek
10:20 11:20 Konsultacje   2022-01-28
11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PPOZ 2022-01-28
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Biochemia D20S 2LK AS-55
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Biochemia D20S 2LK AS-55
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Biochemia D20S 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 16:45 18:15 Biochemia D20S 7LK AS-55
zajęcia w Kalsku. Ostatnie zajęcia trwają 45 minut.
zajęcia w Kalsku
2022-01-25 Wt 08:00 09:35 Biologiczne podstawy zachowań 11PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16
2022-01-25 Wt 09:40 11:15 Biologiczne podstawy zachowań 13PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Biologiczne podstawy zachowań 14PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Biologiczne podstawy zachowań 15PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16
2022-01-25 Wt 15:00 16:35 Biologiczne podstawy zachowań 12PSYCH-JMS/lab2 P102 A-16
2022-01-26 Śr 15:30 17:00 IV LO projekt   206 A-8
2022-01-27 Cz 12:45 14:15 Podstawowe metody detekcji molekularnej 21B-SP 20/21-M 18 A-8
Zmiana sali!
2022-01-27 Cz 15:00 16:30 Podstawowe metody detekcji molekularnej 21B-SP 20/21-M 18 A-8
Zmiana sali!
2022-01-28 Pi 10:20 11:20 Konsultacje  
2022-01-28 Pi 11:30 13:00 Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie 41PSYCH-JMS-PK; 42PSYCH-JMS-PK; 43PSYCH-JMS-PEW; 44PSYCH-JMS-PPOZ