Plan zajęć

mgr Anna Białas

Wydział Prawa i Administracji

a.bialas@wpa.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Sobota
09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16 2023-04-22
15:30 18:30 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-04
15:30 18:30 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-25
Niedziela
09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16 2023-03-26
12:15 15:15 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16 2023-04-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-03-04 So 15:30 18:30 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16
2023-03-25 So 15:30 18:30 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16
2023-03-26 Ni 09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16
2023-04-22 So 09:00 12:00 Obowiązki pracodawcy jako podatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 11KiPwPiP 131 A-16
2023-04-23 Ni 12:15 15:15 Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 11KiPwPiP 131 A-16