Plan zajęć

mgr Donata Dordzik

Zakład Pielęgniarstwa
Instytut Nauk o Zdrowiu

d.dordzik@cm.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2PIEL-SP 20/21/zp6 D
    Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2PIEL-SP 20/21/zp4 D
    Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2PIEL-SP 20/21/zp5 D
    Podstawy Pielęgniarstwa 1PIEL-SP 21/22/zp7 D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2PIEL-SP 20/21/zp4
  Nr     Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2PIEL-SP 20/21/zp5
  Nr     Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2PIEL-SP 20/21/zp6
  Nr     Podstawy Pielęgniarstwa 1PIEL-SP 21/22/zp7