Plan zajęć

dr Marzena Rycielska

Instytut Neofilologii

m.rycielska@in.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Czwartek
12:00 13:30 Egzamin   114 A-20 2023-02-09
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-09 Cz 12:00 13:30 Egzamin   114 A-20