Plan zajęć

mgr Bogdan Skiedrzyński

Instytut Muzyki

b.skiedrzynski@imu.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Instrument główny 11JiME-SD; 11JiME-SP D
    Instrument główny 11JiME-SD; 11JiME-SP D
    Praktyki estradowe 11JiME-SD D
    Instrument główny 11JiME-SP D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Instrument główny 11JiME-SD; 11JiME-SP
  Nr     Instrument główny 11JiME-SD; 11JiME-SP
  Nr     Instrument główny 11JiME-SP
  Nr     Praktyki estradowe 11JiME-SD