Plan zajęć

dr Aleksandra Arkit

Pracownia Zastosowań Matematyki
Instytut Matematyki

a.arkit@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 219 A-29 2022-01-31
11:00 12:30 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 219 A-29 2022-02-21
Egzamin poprawkowy.
Wtorek
12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21MAT-SD/PS; 41ID-SP 219 A-29 2022-01-25
14:30 16:00 Metody eksploracji danych 21MAT-SD/PS; 41ID-SP 211 A-29 2022-01-25
16:15 17:45 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A 211 A-29 2022-01-25
Środa
09:40 11:10 Matematyka 13LOG-SP 2022-01-26
12:55 14:20 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
Czwartek
11:15 13:00 Seminarium Pracowni Zastosowań Matematyki   219 A-29 2022-01-27
13:15 14:45 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 112 A-29 2022-01-27
15:00 16:30 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 112 A-29 2022-01-27
Niedziela
09:55 12:10 Matematyka 11LOG-NP 2022-01-23
10:00 12:00 Matematyka 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP 2022-02-06
10:00 12:00 Matematyka - egzamin poprawkowy 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP 2022-02-20
12:20 14:35 Matematyka 13LOG-NP 2022-01-23
Nieregularne
    Rezerwacja   WEZ-N-21/22
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-23 Ni 09:55 12:10 Matematyka 11LOG-NP
2022-01-23 Ni 12:20 14:35 Matematyka 13LOG-NP
2022-01-25 Wt 12:45 14:15 Metody eksploracji danych 21MAT-SD/PS; 41ID-SP 219 A-29
2022-01-25 Wt 14:30 16:00 Metody eksploracji danych 21MAT-SD/PS; 41ID-SP 211 A-29
2022-01-25 Wt 16:15 17:45 Pakiety matematyczne 1 11ID-SP/A 211 A-29
2022-01-26 Śr 09:40 11:10 Matematyka 13LOG-SP
2022-01-26 Śr 12:55 14:20 Dyżur pracowniczy  
2022-01-27 Cz 11:15 13:00 Seminarium Pracowni Zastosowań Matematyki   219 A-29
2022-01-27 Cz 13:15 14:45 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 112 A-29
2022-01-27 Cz 15:00 16:30 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 112 A-29
2022-01-31 Po 11:00 12:30 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 219 A-29
2022-02-06 Ni 10:00 12:00 Matematyka 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP
2022-02-20 Ni 10:00 12:00 Matematyka - egzamin poprawkowy 11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP
2022-02-21 Po 11:00 12:30 Big Data - modele, narzędzia, obróbka danych 11ID-SD 219 A-29
Egzamin poprawkowy.
  Nr     Rezerwacja