Plan zajęć

dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ

Zakład Analizy Matematycznej
Instytut Matematyki

W.Lenski@wmie.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 21MAT-SP 204 A-29 2022-02-14
Egzamin poprawkowy
11:00 12:30 Matematyka 11ZiIP-SP 204 A-29 2022-02-14
11:00 12:30 Matematyka 11ZiIP-SP 315 A-2 2022-01-31
13:30 15:00 Analiza matematyczna 11AiR-SP; 12AiR-SP 102 A-2 2022-01-31
Środa
11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny   2022-01-26
11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ   2022-01-26
12:35 14:00 Dyżur pracowniczy   2022-01-26
Czwartek
09:15 10:45 Wykład monograficzny 21MAT-SD/N 204 A-29 2022-01-27
11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 21MAT-SP 3 A-29 2022-01-27
11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 21MAT-SP 202 A-29 2022-02-03
12:45 14:15 Analiza matematyczna 11AiR-SP; 12AiR-SP 2022-01-27
13:00 14:30 Wykład monograficzny 21MAT-SD/N 202 A-29 2022-02-03
Piątek
09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29 2022-01-28
09:15 10:45 Matematyka 11ZiIP-SP H129 A-10 2022-01-28
11:00 12:30 Matematyka 11ZiIP-SP H129 A-10 2022-01-28
12:45 14:15 Analiza matematyczna 12AiR-SP 102 A-2 2022-01-28
13:00 14:30 Wykład monograficzny 21MAT-SD/N 202 A-29 2022-02-18
Egzamin poprawkowy
14:30 16:00 Analiza matematyczna 11AiR-SP 102 A-2 2022-01-28
15:00 16:30 Analiza matematyczna 11AiR-SP; 12AiR-SP 102 A-2 2022-02-18
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia Rady Dyscypliny  
2022-01-26 Śr 11:00 12:30 Posiedzenia senatu UZ  
2022-01-26 Śr 12:35 14:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-27 Cz 09:15 10:45 Wykład monograficzny 21MAT-SD/N 204 A-29
2022-01-27 Cz 11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 21MAT-SP 3 A-29
2022-01-27 Cz 12:45 14:15 Analiza matematyczna 11AiR-SP; 12AiR-SP
2022-01-28 Pi 09:15 10:45 Matematyka 11ZiIP-SP H129 A-10
2022-01-28 Pi 09:15 10:45 Seminarium naukowe   210 A-29
2022-01-28 Pi 11:00 12:30 Matematyka 11ZiIP-SP H129 A-10
2022-01-28 Pi 12:45 14:15 Analiza matematyczna 12AiR-SP 102 A-2
2022-01-28 Pi 14:30 16:00 Analiza matematyczna 11AiR-SP 102 A-2
2022-01-31 Po 11:00 12:30 Matematyka 11ZiIP-SP 315 A-2
2022-01-31 Po 13:30 15:00 Analiza matematyczna 11AiR-SP; 12AiR-SP 102 A-2
2022-02-03 Cz 11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 21MAT-SP 202 A-29
2022-02-03 Cz 13:00 14:30 Wykład monograficzny 21MAT-SD/N 202 A-29
2022-02-14 Po 11:00 12:30 Analiza matematyczna 3 21MAT-SP 204 A-29
Egzamin poprawkowy
2022-02-14 Po 11:00 12:30 Matematyka 11ZiIP-SP 204 A-29
2022-02-18 Pi 13:00 14:30 Wykład monograficzny 21MAT-SD/N 202 A-29
Egzamin poprawkowy
2022-02-18 Pi 15:00 16:30 Analiza matematyczna 11AiR-SP; 12AiR-SP 102 A-2