Plan zajęć

dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

r.asienkiewicz@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8 D
14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13 D
Środa
11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8 D
Czwartek
09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka DN
Sobota
10:20 12:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP 2021-11-06; 2021-12-04
13:10 15:25 Podstawy wychowania fizycznego II 22PPiW-JMN 231 A-16 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04
15:30 17:45 Podstawy wychowania fizycznego II 21PPiW-JMN 231 A-16 2021-11-06; 2021-11-20; 2021-12-04
Niedziela
08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13 WNB-Niest
10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29 WNB-Niest
11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29 WNB-Niest
13:00 15:15 Podstawy wychowania fizycznego II 21PPiW-JMN 231 A-16 2022-01-16
15:30 17:45 Podstawy wychowania fizycznego II 22PPiW-JMN 231 A-16 2022-01-16
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-10-27 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-10-31 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2021-10-31 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-10-31 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-11-03 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-04 Cz 09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-11-06 So 10:20 12:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP
2021-11-06 So 13:10 15:25 Podstawy wychowania fizycznego II 22PPiW-JMN 231 A-16
2021-11-06 So 15:30 17:45 Podstawy wychowania fizycznego II 21PPiW-JMN 231 A-16
2021-11-08 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-11-08 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2021-11-10 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-14 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2021-11-14 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-11-14 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-11-15 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-11-15 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2021-11-17 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-18 Cz 09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-11-20 So 13:10 15:25 Podstawy wychowania fizycznego II 22PPiW-JMN 231 A-16
2021-11-20 So 15:30 17:45 Podstawy wychowania fizycznego II 21PPiW-JMN 231 A-16
2021-11-22 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-11-22 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2021-11-24 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-11-28 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2021-11-28 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-11-28 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-11-29 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-11-29 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2021-12-01 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-02 Cz 09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-12-04 So 10:20 12:35 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP
2021-12-04 So 13:10 15:25 Podstawy wychowania fizycznego II 22PPiW-JMN 231 A-16
2021-12-04 So 15:30 17:45 Podstawy wychowania fizycznego II 21PPiW-JMN 231 A-16
2021-12-06 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-12-06 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2021-12-08 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-12 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2021-12-12 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-12-12 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-12-13 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-12-13 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2021-12-15 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2021-12-16 Cz 09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2021-12-19 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2021-12-19 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-12-19 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2021-12-20 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2021-12-20 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2022-01-03 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2022-01-03 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2022-01-05 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-09 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2022-01-09 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2022-01-09 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2022-01-10 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2022-01-10 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2022-01-12 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Podstawy wychowania fizycznego II 21PPiW-JMN 231 A-16
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Podstawy wychowania fizycznego II 22PPiW-JMN 231 A-16
2022-01-17 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2022-01-17 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2022-01-19 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-20 Cz 09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka
2022-01-23 Ni 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-ND 20/21 TP/A 103 A-13
2022-01-23 Ni 10:00 11:15 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2022-01-23 Ni 11:30 13:00 Antropologia 31WF-NP 19/20 IP 222 A-29
2022-01-24 Po 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/B 310a A-8
2022-01-24 Po 14:50 15:50 Konsultacje   103 A-13
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   115 A-8
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Antropologia sportowa 31WF-SP 19/20 Pływ.; 31WF-SP 19/20 Siatka