Plan zajęć

dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia

r.asienkiewicz@wnb.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
09:20 10:45 Człowiek w czasie i przestrzeni 21WF-SD 21/22 ARS; 21WF-SD 21/22 TP 08 A-13 DP
11:00 12:30 Anatomia 11WF-SP 22/23 08 A-13 D
12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 08 A-13 D
14:15 15:15 Konsultacje   D
pokój 105 A13
Środa
11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8 D
Niedziela
08:00 10:15 Podstawy wychowania fizycznego I 11PPiW-JMN 48 A-16 2023-06-04
10:30 12:45 Podstawy wychowania fizycznego I 12PPiW-JMN 48 A-16 2023-06-04
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 08:00 10:15 Podstawy wychowania fizycznego I 11PPiW-JMN 48 A-16
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Podstawy wychowania fizycznego I 12PPiW-JMN 48 A-16
2023-06-05 Po 11:00 12:30 Anatomia 11WF-SP 22/23 08 A-13
2023-06-05 Po 12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 08 A-13
2023-06-05 Po 14:15 15:15 Konsultacje  
pokój 105 A13
2023-06-12 Po 09:20 10:45 Człowiek w czasie i przestrzeni 21WF-SD 21/22 ARS; 21WF-SD 21/22 TP 08 A-13
2023-06-12 Po 11:00 12:30 Anatomia 11WF-SP 22/23 08 A-13
2023-06-12 Po 12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 08 A-13
2023-06-12 Po 14:15 15:15 Konsultacje  
pokój 105 A13
2023-06-14 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8
2023-06-19 Po 09:20 10:45 Człowiek w czasie i przestrzeni 21WF-SD 21/22 ARS; 21WF-SD 21/22 TP 08 A-13
2023-06-19 Po 11:00 12:30 Anatomia 11WF-SP 22/23 08 A-13
2023-06-19 Po 12:35 14:05 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 11WF-SD 22/23 TP 08 A-13
2023-06-19 Po 14:15 15:15 Konsultacje  
pokój 105 A13
2023-06-21 Śr 11:00 13:00 Dyżur pracowniczy   115 A-8