Plan zajęć

dr Jarosław Wagner

Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Instytut Pedagogiki

j.wagner@kmti.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Proseminarium 11BN-ND WEZ/N/Zimowy
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Proseminarium 11BN-ND