Plan zajęć

dr Iwona Banach

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
Instytut Pedagogiki

i.banach@wpps.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP 20 A-16 DN
08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania 21PED-RESO-SP 20 A-16 DP
09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP 439 A-16 DN
09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP 439 A-16 DP
11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 439 A-16 DP
11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 439 A-16 DN
13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD 439 A-16 DP
13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP 439 A-16 DN
Środa
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
13:00 13:45 Konsultacje   D
Piątek
08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP DN
09:30 10:15 Konsultacje   D
Sobota
08:00 10:15 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND 20 A-16 2021-12-11
08:00 10:15 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 2021-12-18
10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 11 A-16 2022-01-15
10:30 12:45 Pedagogika ogólna 12PED-EPiW-ND 20 A-16 2021-12-11
13:00 15:15 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-ND 20 A-16 2021-12-11
13:00 15:15 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 11 A-16 2022-01-15
15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND; 12PED-EPiW-ND 2022-01-08; 2022-01-22
18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 20 A-16 2021-12-04
18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 11 A-16 2021-12-18
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMN 20 A-16 2021-12-19
10:30 12:45 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-ND 20 A-16 2022-01-09
10:30 12:45 Pedagogika ogólna 12PPiW-JMN 20 A-16 2021-12-19
13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND 20 A-16 2022-01-09
15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji 12PED-EPiW-ND 20 A-16 2022-01-09
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-03 Pi 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP
2021-12-03 Pi 09:30 10:15 Konsultacje  
2021-12-04 So 18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 20 A-16
2021-12-07 Wt 08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania 21PED-RESO-SP 20 A-16
2021-12-07 Wt 09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP 439 A-16
2021-12-07 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 439 A-16
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD 439 A-16
2021-12-08 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-08 Śr 13:00 13:45 Konsultacje  
2021-12-10 Pi 09:30 10:15 Konsultacje  
2021-12-11 So 08:00 10:15 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND 20 A-16
2021-12-11 So 10:30 12:45 Pedagogika ogólna 12PED-EPiW-ND 20 A-16
2021-12-11 So 13:00 15:15 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-ND 20 A-16
2021-12-14 Wt 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP 20 A-16
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP 439 A-16
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 439 A-16
2021-12-14 Wt 13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP 439 A-16
2021-12-15 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-15 Śr 13:00 13:45 Konsultacje  
2021-12-17 Pi 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP
2021-12-17 Pi 09:30 10:15 Konsultacje  
2021-12-18 So 08:00 10:15 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN
2021-12-18 So 18:00 20:15 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 11 A-16
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMN 20 A-16
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Pedagogika ogólna 12PPiW-JMN 20 A-16
2021-12-22 Śr 09:30 10:15 Konsultacje  
2022-01-04 Wt 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP 20 A-16
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP 439 A-16
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 439 A-16
2022-01-04 Wt 13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP 439 A-16
2022-01-05 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-05 Śr 13:00 13:45 Konsultacje  
2022-01-08 So 15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND; 12PED-EPiW-ND
2022-01-09 Ni 10:30 12:45 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-ND 20 A-16
2022-01-09 Ni 13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND 20 A-16
2022-01-09 Ni 15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji 12PED-EPiW-ND 20 A-16
2022-01-11 Wt 08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania 21PED-RESO-SP 20 A-16
2022-01-11 Wt 09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP 439 A-16
2022-01-11 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 439 A-16
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD 439 A-16
2022-01-12 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-12 Śr 13:00 13:45 Konsultacje  
2022-01-14 Pi 09:30 10:15 Konsultacje  
2022-01-15 So 10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 11 A-16
2022-01-15 So 13:00 15:15 Współczesne teorie wychowania 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP 11 A-16
2022-01-18 Wt 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP 20 A-16
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-LOG-SP 439 A-16
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 439 A-16
2022-01-18 Wt 13:15 14:40 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-POWiP-SP 439 A-16
2022-01-19 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-19 Śr 13:00 13:45 Konsultacje  
2022-01-21 Pi 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP
2022-01-21 Pi 09:30 10:15 Konsultacje  
2022-01-22 So 15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-ND; 11PED-POWiP-ND; 11PED-RzTS-ND; 12PED-EPiW-ND
2022-01-25 Wt 08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania 21PED-RESO-SP 20 A-16
2022-01-25 Wt 09:45 11:20 Teoretyczne podstawy wychowania 11PED-RzPK-SP 439 A-16
2022-01-25 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 439 A-16
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Pedagogika ogólna 11PED-PSiS-SD 439 A-16
2022-01-26 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 13:00 13:45 Konsultacje  
2022-01-28 Pi 08:00 09:25 Współczesne teorie wychowania 21PED-LOG-SP; 21PED-POWiP-SP; 21PED-RESO-SP
2022-01-28 Pi 09:30 10:15 Konsultacje