Plan zajęć

dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Instytut Budownictwa

W.Eckert@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
14:20 15:50 Budownictwo ogólne 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8 D
16:00 17:30 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 30BUD-SP/B 107 A-8 D
17:45 19:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 30BUD-SP/A 107 A-8 D
Czwartek
12:45 14:10 Budownictwo i materiałoznawstwo II 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8 2023-06-15
14:35 16:00 Podstawy budownictwa 15IS-SP 215 A-8 2023-06-15
16:15 17:40 Podstawy budownictwa 15IS-SP 107 A-8 2023-06-15
Sobota
12:40 13:25 Podstawy budownictwa 15IS-NP 201 A-12 2023-06-17
13:35 14:20 Podstawy budownictwa 15IS-NP 201 A-12 2023-06-17
Niedziela
11:00 12:30 Budownictwo ogólne 11BUD-NP 314 A-8 WBAiIŚ_N
12:45 14:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/A 107 A-8 WBAiIŚ_N
14:30 16:00 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/B 107 A-8 2023-06-18
16:15 17:45 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/B 107 A-8 2023-06-04
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A WBAiIŚ_N
    Laboratorium specjalistyczne 22BUD-TiOB-ND/A WBAiIŚ_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Budownictwo ogólne 11BUD-NP 314 A-8
2023-06-04 Ni 12:45 14:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/A 107 A-8
2023-06-04 Ni 16:15 17:45 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/B 107 A-8
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-14 Śr 14:20 15:50 Budownictwo ogólne 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8
2023-06-14 Śr 16:00 17:30 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 30BUD-SP/B 107 A-8
2023-06-14 Śr 17:45 19:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 30BUD-SP/A 107 A-8
2023-06-15 Cz 12:45 14:10 Budownictwo i materiałoznawstwo II 11ARCH-SJ; 12ARCH-SJ 215 A-8
2023-06-15 Cz 14:35 16:00 Podstawy budownictwa 15IS-SP 215 A-8
2023-06-15 Cz 16:15 17:40 Podstawy budownictwa 15IS-SP 107 A-8
2023-06-17 So 12:40 13:25 Podstawy budownictwa 15IS-NP 201 A-12
2023-06-17 So 13:35 14:20 Podstawy budownictwa 15IS-NP 201 A-12
2023-06-18 Ni 11:00 12:30 Budownictwo ogólne 11BUD-NP 314 A-8
2023-06-18 Ni 12:45 14:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/A 107 A-8
2023-06-18 Ni 14:30 16:00 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 31BUD-NP/B 107 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-21 Śr 14:20 15:50 Budownictwo ogólne 10BUD-SP; 11BUD-SP 215 A-8
2023-06-21 Śr 16:00 17:30 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 30BUD-SP/B 107 A-8
2023-06-21 Śr 17:45 19:15 Utrzymanie obiektów budowlanych zabytkowych 30BUD-SP/A 107 A-8
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 22BUD-TiOB-ND/A