Plan zajęć

dr inż. Elżbieta Grochowska

Zakład Konstrukcji Budowlanych
Instytut Budownictwa

E.Grochowska@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
08:00 09:35 Zaawansowane projektowanie konstrukcji budynku I 11ARCH-PAU-SD/A 314 A-8 DII
09:40 11:15 Zaawansowane projektowanie konstrukcji budynku I 11ARCH-PAU-SD/B 314 A-8 DII
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
11:00 12:25 Konstrukcje zespolone 30BUD-SP 106 A-8 2023-06-14
11:00 12:35 Konstrukcje zespolone 30BUD-SP/B 106 A-8 2023-06-21
12:40 14:15 Konstrukcje zespolone 30BUD-SP/A 106 A-8 2023-06-21
12:45 14:10 Konstrukcje drewniane 30BUD-SP 106 A-8 2023-06-14
14:30 16:00 Konstrukcje budowlane i technologie 11AW-SP 114 A-24 D
Sobota
09:15 10:45 Rezerwacja   321 A-8 2023-07-01; 2023-09-02
12:45 14:15 Złożone konstrukcje metalowe I 12BUD-TiOB-ND 106 A-8 2023-06-17
14:25 15:10 Konstrukcje drewniane 31BUD-NP 106 A-8 2023-06-17
15:20 16:05 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND/A 106 A-8 2023-06-17
Niedziela
08:20 09:05 Konstrukcje zespolone 31BUD-NP 106 A-8 2023-06-18
09:15 10:45 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND 107 A-8 WBAiIŚ_N
10:50 11:40 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND/A 107 A-8 2023-06-18
11:00 12:30 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND/A 107 A-8 2023-06-04
11:50 12:35 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND 107 A-8 2023-06-18
16:10 16:55 Konstrukcje zespolone 31BUD-NP/B 107 A-8 2023-06-18
17:05 17:50 Konstrukcje zespolone 31BUD-NP/A 107 A-8 2023-06-18
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A WBAiIŚ_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND 107 A-8
2023-06-04 Ni 11:00 12:30 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND/A 107 A-8
2023-06-05 Po 08:00 09:35 Zaawansowane projektowanie konstrukcji budynku I 11ARCH-PAU-SD/A 314 A-8
2023-06-05 Po 09:40 11:15 Zaawansowane projektowanie konstrukcji budynku I 11ARCH-PAU-SD/B 314 A-8
2023-06-12 Po 08:00 09:35 Zaawansowane projektowanie konstrukcji budynku I 11ARCH-PAU-SD/A 314 A-8
2023-06-12 Po 09:40 11:15 Zaawansowane projektowanie konstrukcji budynku I 11ARCH-PAU-SD/B 314 A-8
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-14 Śr 11:00 12:25 Konstrukcje zespolone 30BUD-SP 106 A-8
2023-06-14 Śr 12:45 14:10 Konstrukcje drewniane 30BUD-SP 106 A-8
2023-06-14 Śr 14:30 16:00 Konstrukcje budowlane i technologie 11AW-SP 114 A-24
2023-06-17 So 12:45 14:15 Złożone konstrukcje metalowe I 12BUD-TiOB-ND 106 A-8
2023-06-17 So 14:25 15:10 Konstrukcje drewniane 31BUD-NP 106 A-8
2023-06-17 So 15:20 16:05 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND/A 106 A-8
2023-06-18 Ni 08:20 09:05 Konstrukcje zespolone 31BUD-NP 106 A-8
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND 107 A-8
2023-06-18 Ni 10:50 11:40 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND/A 107 A-8
2023-06-18 Ni 11:50 12:35 Złożone konstrukcje metalowe I 11BUD-KBI-ND 107 A-8
2023-06-18 Ni 16:10 16:55 Konstrukcje zespolone 31BUD-NP/B 107 A-8
2023-06-18 Ni 17:05 17:50 Konstrukcje zespolone 31BUD-NP/A 107 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-21 Śr 11:00 12:35 Konstrukcje zespolone 30BUD-SP/B 106 A-8
2023-06-21 Śr 12:40 14:15 Konstrukcje zespolone 30BUD-SP/A 106 A-8
2023-06-21 Śr 14:30 16:00 Konstrukcje budowlane i technologie 11AW-SP 114 A-24
2023-07-01 So 09:15 10:45 Rezerwacja   321 A-8
2023-09-02 So 09:15 10:45 Rezerwacja   321 A-8
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A