Plan zajęć

dr Edyta Bartkowiak

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
Instytut Pedagogiki

E.Bartkowiak@ipp.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16 D
11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16 D
13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16 D
15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 36 A-16 DN
15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-PSiS-SD 324 A-16 DP
16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 36 A-16 DN
Środa
09:40 11:15 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS B A-16 DP
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
13:10 14:45 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS 11 A-16 DP
13:20 14:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16 DN
15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16 D
Czwartek
11:25 13:00 Pedagogika ogólna 12PPiW-JMS 11 A-16 DP
11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMS 11 A-16 DN
13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMS 11 A-16 DP
13:20 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS 11 A-16 DN
15:30 16:15 Konsultacje   D
Piątek
11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD DP
13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS DP
15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP D
16:45 17:30 Konsultacje   D
Sobota
08:00 10:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN 36 A-16 2021-12-04
10:30 12:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN 36 A-16 2021-12-04
13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP 2021-12-04; 2021-12-18
13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN 36 A-16 2022-01-15
15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP 31 A-16 2022-01-29
15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN 2021-12-18
15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN 36 A-16 2022-01-15
18:00 20:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-NP 31 A-16 2022-01-29
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16 2021-12-18
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16 2021-12-04
Niedziela
08:00 10:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16 2021-12-19
13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-NP 31 A-16 2022-01-16
13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP 31 A-16 2021-12-05; 2021-12-19
15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-NP 31 A-16 2021-12-05; 2021-12-19
15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16 2022-01-30
15:40 17:55 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16 2022-01-16
18:00 20:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-NP 31 A-16 2021-12-05; 2021-12-19
18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16 2022-01-16; 2022-01-30
Nieregularne
    Konsultacje   D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-03 Pi 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-03 Pi 16:45 17:30 Konsultacje  
2021-12-04 So 08:00 10:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN 36 A-16
2021-12-04 So 10:30 12:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN 36 A-16
2021-12-04 So 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP
2021-12-04 So 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP 31 A-16
2021-12-05 Ni 15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-NP 31 A-16
2021-12-05 Ni 18:00 20:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-NP 31 A-16
2021-12-07 Wt 09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16
2021-12-07 Wt 13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16
2021-12-07 Wt 15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-PSiS-SD 324 A-16
2021-12-08 Śr 09:40 11:15 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS B A-16
2021-12-08 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-08 Śr 13:10 14:45 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS 11 A-16
2021-12-08 Śr 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-09 Cz 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 12PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-09 Cz 13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-09 Cz 15:30 16:15 Konsultacje  
2021-12-10 Pi 11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2021-12-10 Pi 13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS
2021-12-10 Pi 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-10 Pi 16:45 17:30 Konsultacje  
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16
2021-12-14 Wt 13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16
2021-12-14 Wt 15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 36 A-16
2021-12-14 Wt 16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 36 A-16
2021-12-15 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-15 Śr 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-15 Śr 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-16 Cz 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-16 Cz 13:20 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-16 Cz 15:30 16:15 Konsultacje  
2021-12-17 Pi 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-17 Pi 16:45 17:30 Konsultacje  
2021-12-18 So 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP; 11PED-POWiP-NP; 11PED-RzPK-NP
2021-12-18 So 15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN; 12PPiW-JMN
2021-12-18 So 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
2021-12-19 Ni 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP 31 A-16
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-NP 31 A-16
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-NP 31 A-16
2021-12-21 Wt 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 12PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-21 Wt 13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMS 11 A-16
2021-12-21 Wt 15:30 16:15 Konsultacje  
2021-12-22 Śr 11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2021-12-22 Śr 13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS
2021-12-22 Śr 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2021-12-22 Śr 16:45 17:30 Konsultacje  
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16
2022-01-04 Wt 13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16
2022-01-04 Wt 15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 36 A-16
2022-01-04 Wt 16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 36 A-16
2022-01-05 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-05 Śr 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-05 Śr 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-11 Wt 09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16
2022-01-11 Wt 13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16
2022-01-11 Wt 15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-PSiS-SD 324 A-16
2022-01-12 Śr 09:40 11:15 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS B A-16
2022-01-12 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-12 Śr 13:10 14:45 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS 11 A-16
2022-01-12 Śr 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-13 Cz 11:25 13:00 Pedagogika ogólna 12PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-13 Cz 13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-13 Cz 15:30 16:15 Konsultacje  
2022-01-14 Pi 11:25 13:00 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD; 11PED-POWiP-SD; 11PED-PSiS-SD; 11PED-RzTS-SD
2022-01-14 Pi 13:10 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS; 12PPiW-JMS
2022-01-14 Pi 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-14 Pi 16:45 17:30 Konsultacje  
2022-01-15 So 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMN 36 A-16
2022-01-15 So 15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 12PPiW-JMN 36 A-16
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-NP 31 A-16
2022-01-16 Ni 15:40 17:55 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16
2022-01-18 Wt 13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16
2022-01-18 Wt 15:00 16:25 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-EPiW-SD; 11PED-LOG-SD 36 A-16
2022-01-18 Wt 16:45 18:10 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-POWiP-SD; 11PED-RzTS-SD 36 A-16
2022-01-19 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-19 Śr 13:20 14:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-19 Śr 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-20 Cz 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-20 Cz 13:20 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-20 Cz 15:30 16:15 Konsultacje  
2022-01-21 Pi 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-21 Pi 16:45 17:30 Konsultacje  
2022-01-25 Wt 09:45 11:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-SP 324 A-16
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP 324 A-16
2022-01-25 Wt 13:15 14:45 Historia wychowania i opieki 11PED-RzPK-SP 324 A-16
2022-01-25 Wt 15:00 16:35 Kulturowe podstawy edukacji 11PED-PSiS-SD 324 A-16
2022-01-26 Śr 09:40 11:15 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS B A-16
2022-01-26 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-26 Śr 13:10 14:45 Wprowadzenie do pedagogiki 11PSpecjal-JMS 11 A-16
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-27 Cz 11:35 13:00 Pedagogika ogólna 11PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-27 Cz 13:20 14:45 Historia wychowania i opieki 11PPiW-JMS 11 A-16
2022-01-27 Cz 15:30 16:15 Konsultacje  
2022-01-28 Pi 15:00 16:30 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-SP; 11PED-POWiP-SP; 11PED-RzPK-SP
2022-01-28 Pi 16:45 17:30 Konsultacje  
2022-01-29 So 15:30 17:45 Historia wychowania i opieki 11PED-LOG-NP 31 A-16
2022-01-29 So 18:00 20:15 Historia wychowania i opieki 11PED-POWiP-NP 31 A-16
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
2022-01-30 Ni 18:00 20:15 Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju 31PPiW-JMN 36 A-16
  Nr     Konsultacje