Plan zajęć

dr inż. Tomasz Socha

Zakład Mechaniki Budowli
Instytut Budownictwa

t.socha@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
Czwartek
09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8 D
11:00 12:25 Mechanika budowli 20BUD-SP 024 A-8 DP
11:00 12:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 024 A-8 DN
Sobota
09:15 10:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8 2023-06-17
09:15 10:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8 2023-04-01; 2023-04-22; 2023-05-20
11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8 WBAiIŚ_NN
11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8 2023-04-01; 2023-04-22; 2023-05-20
12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP 024 A-8 WBAiIŚ_NN
16:15 17:45 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND 106 A-8 WBAiIŚ_NN
18:00 19:30 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND/A 024 A-8 WBAiIŚ_NN
Niedziela
12:40 13:25 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8 2023-06-18
13:35 14:20 Mechanika budowli 21BUD-NP 024 A-8 2023-06-18
14:25 15:10 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND 309 A-8 2023-06-18
15:20 16:05 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND/A 024 A-8 2023-06-18
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A WBAiIŚ_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-01 So 09:15 10:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8
2023-04-01 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8
2023-04-05 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-12 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-13 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-04-13 Cz 11:00 12:25 Mechanika budowli 20BUD-SP 024 A-8
2023-04-15 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-04-15 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP 024 A-8
2023-04-15 So 16:15 17:45 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND 106 A-8
2023-04-15 So 18:00 19:30 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND/A 024 A-8
2023-04-19 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-20 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-04-20 Cz 11:00 12:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 024 A-8
2023-04-22 So 09:15 10:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8
2023-04-22 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8
2023-04-26 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-27 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-04-27 Cz 11:00 12:25 Mechanika budowli 20BUD-SP 024 A-8
2023-05-06 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-05-06 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP 024 A-8
2023-05-06 So 16:15 17:45 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND 106 A-8
2023-05-06 So 18:00 19:30 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND/A 024 A-8
2023-05-10 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-11 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-05-11 Cz 11:00 12:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 024 A-8
2023-05-17 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-18 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-05-18 Cz 11:00 12:25 Mechanika budowli 20BUD-SP 024 A-8
2023-05-20 So 09:15 10:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8
2023-05-20 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 314 A-8
2023-05-24 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-25 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-05-25 Cz 11:00 12:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 024 A-8
2023-05-31 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-01 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-06-01 Cz 11:00 12:25 Mechanika budowli 20BUD-SP 024 A-8
2023-06-03 So 11:00 12:30 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-06-03 So 12:45 14:15 Mechanika budowli 21BUD-NP 024 A-8
2023-06-03 So 16:15 17:45 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND 106 A-8
2023-06-03 So 18:00 19:30 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND/A 024 A-8
2023-06-07 Śr 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-06-07 Śr 11:00 12:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 024 A-8
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-15 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-06-15 Cz 11:00 12:25 Mechanika budowli 20BUD-SP 024 A-8
2023-06-17 So 09:15 10:45 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-06-18 Ni 12:40 13:25 Mechanika budowli 21BUD-NP 309 A-8
2023-06-18 Ni 13:35 14:20 Mechanika budowli 21BUD-NP 024 A-8
2023-06-18 Ni 14:25 15:10 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND 309 A-8
2023-06-18 Ni 15:20 16:05 Dynamika konstrukcji 11BUD-KBI-ND/A 024 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-22 Cz 09:15 10:45 Mechanika budowli 20BUD-SP 215 A-8
2023-06-22 Cz 11:00 12:35 Mechanika budowli 20BUD-SP/A 024 A-8
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A